The Naruters
The Naruters
The Naruters
Naruto
Naruto
Sakura Haruno
Uchiha Sasuke
Uzumaki Naruto
INFO.ANIME
INFO.ANIME
INFO.ANIME
Links
Links
Personajes INFO.(sakura)
Personajes Info.(sasuke Uchiha)
alejo y valentina
death note
raruto
kankuro
saikano
kankuro e ino
sakura y sasuke
metroflogs
Imagen
Naruto Anime
hinata_hyuuga_shadow@hotmail.com (hinata)

rex__tomi@hotmail.com (kankuro)

otaku_mei_2@hotmail.com (sakura)

__________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____________
_______________$$$___________________$$$______$$$
_____________$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$___$$$_
___________$$$___$$$_______________$$$___$$$$$$__
_________$$$___$$$___________________$$$_________
_________$$$___$$$___________$$$_______$$$_______
_________$$$___$$$_____________$$$_______$$$_____
_________$$$___$$$_______________$$$_____$$$_____
_______$$$$$_____$$$_____________$$$_____$$$_____
_____$$$___$$$_____$$$_________$$$_____$$$_______
___$$$_______$$$______$$$$$$$$$______$$$_________
_$$$___________$$$_________________$$$___________
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____________
_________________________________________________


_____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$______________
____________$$________________$$_____________
_____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$______________
_____________________________________________
_____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$______________
____________$$________________$$_____________
____________$$________________$$_____________
_____________$$______________$$______________
______________$$____________$$_______________
_______________$$__________$$________________
______________$$____________$$_______________
_____________$$______________$$______________
____________$$________________$$_____________
____________$$________________$$_____________
____________$$________________$$_____________
____________$$________________$$_____________
_____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$______________
_____________________________________________
_____________________________________________
pagina recien en contruccion
Escríbeme
Me interesa tu opinión